Դպրոցի խորհուրդ

Խորհրդի նախագահ –Մկրտչյան Նարինե (մանկավարժական խորհրդի ներկայացուցիչ)

հեռ. 077055221

Անդամներ–Շահնազարյան Արմեն (մանկավարժական խորհրդի ներկայացուցիչ)  հեռ.093905472

  • Խաչատրյան Հասմիկ(ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ ) հեռ.093787248
  • Գրիգորյան Արփինե (ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ ) հեռ. 094791457
  • Հակոբյան Էդիկ (ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ՝ ՏԻՄ ղեկավարի ներկայացմամբ) հեռ.098145040
  • Բարսամյան Աշոտ(ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ) հեռ.098183701
  • Հարությունյան Անդրանիկ (ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ) հեռ.094382227
  • Հովհաննիսյան Հրաչիկ (ՀՀ ԿԳ նախարարի ներկայացուցիչ) հեռ.093766117